Barn og unge

IMG_0812_R01Barn og unge har ein naturleg plass i KF-Stord. Jesus sa. ”La dei små barna komme til meg, og hindre dei ikkje.” I gudstenestelivet og i husmenighetane er barna deltakarar.

I tillegg har barna eigne klubbar. Ein laurdag i månaden møtest barna til undervisning og fellesskap i klubbane.

På gudstenestane er det eigne samlingar for barna. Det er også viktig for oss å styrke foreldra i deira rolle som foreldre og oppdragarar. Leirar er fine samlingar for å møte Jesus og bli styrka i Guds ord.