Ungdom

Me ynskjer at alle barn, vaksne og ungdom er ein del av Guds store familie. Difor er ungdom ein naturleg del av alle husmenighetane og gudstenestene i Kristent Fellesskap.

Ungdom har også behov for å samlast saman med andre ungdommar. Det er eigne ungdomssamlingar på Leirvik skule ein laurdag i månaden og ein laurdag i månaden møtest ungdommane i ein heim. Sjå i kalenderen for meir informasjon.

I tilegg er ungdommane ofte på tur, konferansar og på leir.