Menighet i Koronatider

Kan vi treffes i koronatider? Er det viktig å samlast i Koronatider? Du må finne ut kva som er viktigast for deg og din situasjon. Ein ting er sikkert: fellesskapet med kvarandre kan me best kjenna om me kjem saman. Og ja, vi kan samlast når me fylgjer myndighetene sine smittevernreglar. Å koma saman rundt Guds ord, å tilbe Jesus og å kjenna fellesskapet med kvarandre er super fint. Me vil samlast og me gledar oss til det.

For at du skal vera trygg vi me informera om at dette vert rutinane for alle samlingar.

– Kom om du er frisk. Ver heime om du er sjuk eller har symptomer.
– Hald avstand på 1m
– Hugs god håndhygiene. Vask og sprit.
– På offentlege samlingar vert alle som er tilstades registrert for smittesporing. Hugså å gje beskjed dersom du får konstantert korona. Du får beskjed om du har vore med nokon som har korona. Listene vert sletta etter 10 dagar.

Vi vil møtes på følgjande måte:
– Husmenighetene vil samles kvar veke. her kan me vera maks 20 personar. Ta kontakt om du vil vera med.
– Vi vil møtes til gudstenteste ca ein gong i månaden. Sjå kalender for stad og dato.
– Vi vil ha klubbar for barn og unge. Dette finn du og i kalenderen.

Lukket for kommentarer.