Velkommen til kristent fellesskap Stord

høst

Hausten er her!

Det er godt med kvardagar også. Haustplanen finn du på kalenderen. me er ein husmenighetsbasert menighet og mykje av det som føregår er i husmeninghetane. Kvar husmenighet har eigen plan som du får når du «joinar» ein husmenighet. Me brukar å samlast kvar veke. Nokre gonger på ettermiddagstid med heile familien og nokre gonger på kveldstid for dei vaksne. Ta gjerne kontakt om det er noko du lurar på.

Jan Sigve Hystad,  tlf 97010913 og mail: jansigvehystad@gmail.com

Astrid Elin Lønning, tlf 90683590 og mail: astridelinl@gmail.com

Lukket for kommentarer.