Konfirmant i Kristent Fellesskap

IMG_6684

I år er det ni konfirmantar i Kristent Fellesskap i regionen. Tre av dei vil vera konfirmantar på Stord. Konfirmantane får undervisning lokalt annankvar veke og har felles samlingar både med leiar og ungdomssamlingar med dei andre ungdomane i regionen. Her vert dei bedd for på regionsgudstenesta i Ølensvåg. Ver med å be om at konfirmantane skal leva eit liv med Jesus resten av livet og at dei skal få stor openbaring om Guds plan for dei og verda. Ta kontakt om du ynskjer å vera konfirmant i fellesskapet.

Lukket for kommentarer.