Påskefest på Stord

Set av dagane 14.-16. April til å sjå oppover. Det er tid til å søke Gud, til å tilbe han og til å setje retning. Då samlast kristent fellesskap storfamilien til fest på Stord Hotel. Det blir god undervisning, me skal ære den oppstandne Jesus og høyre kva Gud har å seia oss. Stord […]