Velkommen til kristent fellesskap Stord

Hausten er her!

Det er godt med kvardagar også. Haustplanen finn du på kalenderen. me er ein husmenighetsbasert menighet og mykje av det som føregår er i husmeninghetane. Kvar husmenighet har eigen plan som du får når du «joinar» ein husmenighet. Me brukar å samlast kvar veke. Nokre gonger på ettermiddagstid med heile familien […]

Juniorleir på Brandøy

Leir er superkjekt. Går du i 4.-7.klasse er det berre å melda seg på leir 10.-12. Mars på Brandøy. Ta gjerne med deg vener. Påmelding og meir informasjon finn du på kfkvinnherad.no.

[…]

Julegudsteneste

Englane er i full beredskap i julespelet til Kristent Fellesskap på Stord. Det er berre engelen Gabriel som eigentleg veit om det store som skal skje og dei andre englane skjønar ikkje heilt kva som er i gjere, men pussar instrumenter og julestjerna, vaskar og stryk englekappar og styrer på. Til og med serafane er […]

Julegudsteneste søndag 11. desember kl 16.00 på Leirvik skule

Det nye julespelet Gabriels hemmelighet» er under øving til julegudstenesta. Også år er barna i hovudrollane i skodespelet, men det går ryktet om at forfattaren vår, Elin StenBråthen, har skreve inn nokre nye roller som gjer at også dei dei unge og dei vaksne vert med og leikar seg. På gudstenesta vil du høyra juleevangeliet […]

Konfirmant i Kristent Fellesskap

I år er det ni konfirmantar i Kristent Fellesskap i regionen. Tre av dei vil vera konfirmantar på Stord. Konfirmantane får undervisning lokalt annankvar veke og har felles samlingar både med leiar og ungdomssamlingar med dei andre ungdomane i regionen. Her vert dei bedd for på regionsgudstenesta i Ølensvåg. Ver med å be om […]

Regionssamling på Vågen Skule

Flott å samles på Vågen skule. Årleg i 5 år har Guds folk i Kristent Fellesskap hatt regionsgudsteneste i Ølensvåg. Det er ein flott stad for fellesskap og undervisning. Ann Helen Hope leia friskt og opna med at alle tre som skal bæra frukt må stå tett med andre tre ellers vert det ikkje noko […]

Veners vener fest i Dåfjorden

Søndag 19. juni kl 12 er det duka for fest i Dåfjorden.

Bente og Bjørn Westerheim opnar garden for alle som vil koma. Du kan ta med deg alle dine vener. Alle tek med mat og drikke. Du får høyra frå Bibelen, song og musikk, leikar og fest og moro.

[…]

Ny semesterplan vår 2016

Då er det meste lagt inn i semesterplanen. Me ser deg på neste samling!